Betingelser for levering af biler

Vores biler og godsforsikring, er dækket gennem Alm. Brand

1. Autocentralen Vestsjælland Transport skal kunne aflevere biler på hverdage i tidsrummet
som aftalt med transport bestiller.

2. Udvendig kontrol foretages stående i en afstand af ca. 1½ m fra bilen, angående nye biler :
alle umiddelbare og med det blotte øje konstaterbare skader/mangler registreres. Angående brugte biler tager vi ikke ansvar for skader der kan være åført inden bilen læsses. I videst muligt omfang tager vi billeder af bilens skader inden læsning.
Hele inspektionens varighed må maks. tage 2½ minut. Bilerne må ikke flyttes før
efter kontrol, registrering og fotodokumentation af eventuelle skader.

3. Modtager godkender mundtligt for modtagelsen efter registrering af eventuelle
skader/mangler.

4.  Autocentrale Vestsjælland Transport hæfter ikke for skader konstateret efter godkendelse.

5. Hvis godkendelse nægtes, bortfalder reklamationsretten.

6. Biler afleveret uden for forretningens åbningstid betragtes som afleverede, når
disse er stillet på aftalt plads, og nøglerne er afleveret på aftalt sted (f.eks. i sikret
nøgleindkast). Ansvaret for bilen herefter er en sag mellem afsender og modtager.

7. Biler afleveret uden for forretningens åbningstid må ikke flyttes før kontrol, registrering
og fotodokumentation af eventuelle skader.

8. Eventuelle reklamationer vedrørende biler afleveret før forhandlerens åbningstid,
skal af forhandleren fremsættes til Autocentralen Vestsjælland Transport inden kl. 12.00
samme dag. Eventuelle reklamationer vedrørende biler afleveret i eller efter forhandlerens
åbningstid, skal af forhandleren fremsættes til  Autocentralen Vestsjælland Transport inden kl.12.00 efterfølgende arbejdsdag. Reklamationer anmeldes på e-mail: steffen@autocvsjl.dk

Ved reklamationer må der ikke foretages reparationer eller udbedringer uden
forudgående skriftlig aftale med Autocentralen Vestsjælland Transport.